Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

JudikaturaInstituty sloužící ke správnému vyměření daně

Povinná aplikace evropských směrnic

Důkazy z trestního řízení

Odpis pohledávky

Skartace účetnictví

Daňově uznatelná služební cesta

Přerušení prekluzivní lhůty

Daňová kontrola jako nezákonný zásah

Uplatnění daňové ztráty při kontrole

Opakovaná daňová kontrola

Zahájení daňové kontroly

Vytýkací řízení a překážka věci pravomocně rozhodnuté

Konec daňové kontroly v Čechách?

Zkrácení lhůty k zahájení daňové kontroly

Reakce MF na rozhodnutí ÚS na sebe nenechala dlouho čekat

Uplatňování nákladů během daňové kontroly

Účetnictví jako důkazní prostředek

Pro DPH zkrácení prekluzivní lhůty neplatí

Specifikace podezření pro zahájení daňové kontroly z pohledu NSS

Formální vs. faktické zahájení daňové kontroly

Aplikace judikatorních odklonů

Určitost výzvy správce daně

Postup v souladu se správní praxí

Pojem správní praxe a výklad evropského práva

Účinná lítost v trestním právu daňovém

Prekluze při vrácení nadměrného rozpočtu

DPH u manka na zásobách

Důkazní břemeno správce daně

Dvojí výklad daňových předpisů

Úkony zpusobilé přerušit běh prekluzivní lhuty

Zastoupení v daňovém řízení a vázanost správce daně rozhodcím nálezem

Zastoupení pri danové kontrole

Mezinárodní prvek a danová kontrola

Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0

Potvrzení príklonu NSS k prekluzivní lhute 3+0

Kdy koncí lhuta pro zahájení vytýkacího rízení

Uplatnení nových duvodu nezákonnosti správního rozhodnutí v rízení pred NSS

Zákaz soubehu cinnosti statutárního orgánu s obdobnou cinností v rámci zamestnaneckého vztahu

Závery vytýkacího rízení jako res iudicata pro danovou kontrolu

(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádrení protistrane

Dukazní bremeno danového subjektu

                                 
                           


 

ezittegy20