Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

JudikaturaDůkazní břemeno správce daně

V této kauze napadal daňový subjekt platební výměr, který mu byl doručen správcem daně na základě výsledku daňové kontroly. Daňový subjekt žalobou správci vytýkal hodnocení důkazů v průběhu daňové kontroly, zejména pak skutečnost, že výpovědi jím navržených svědků byly shledány nevěrohodnými, zatímco zásadní důkaz byl opatřen formou telefonického rozhovoru se zaměstnankyní daňového subjektu, která dále v řízení odmítala vypovídat.

Podle názoru Nejvyššího správního soudu nelze zásadu volného hodnocení důkazů vykládat tak, že by závěry správce daně po skutkové stránce věci mohly být výsledkem libovůle. Správce daně není vázán žádnými pravidly, jež by stanovily, jaká je důkazní síla jednotlivých důkazních prostředků, jeho závěry však musí vycházet z racionálního myšlenkového procesu odpovídajícího požadavkům formální logiky, v jehož rámci bude důkladně posouzen každý z provedených důkazů jednotlivě a zároveň budou veškeré tyto důkazy posouzeny v jejich vzájemné souvislosti. Tato úvaha musí být v konečném rozhodnutí vyjádřena způsobem, který lze ve správním soudnictví přezkoumat.

V tomto konkrétním případě soud mj. nevytýká správci daně, že do svých úvah zahrnul i skutečnost, že daňovým subjektem deklarovaný dodavatel je nekontaktní a nereaguje na výzvy správce daně. To však samo osobě nevylučuje možnost prokázat, že k vynaložení deklarovaných nákladů skutečně došlo.

Není-li důkaz správce daně proveden procesně korektním způsobem, nemůže být použit na podporu jeho tvrzení ani v případě, že jde o velmi závažnou skutečnost, která zásadním způsobem znevěrohodňuje tvrzení daňového subjektu.

(Z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 5/2008 ze dne 28.7.2008)

<< Zpět

                                 
                           


 

ezittegy20