Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

JudikaturaDaňově uznatelná služební cesta

Žádné zákonné ustanovení neomezuje poskytování cestovních náhrad zaměstnanci v situaci, kdy zaměstnavatel z nedostatku jiných reálných možností a veden snahou zajistit ochranu svého majetku pronajme garáž, která je v majetku jeho zaměstnance a jejíž umístění se liší od sídla firmy. Cestu, kdy zaměstnanci dopraví předmětná vozidla do sídla zaměstnavatele, aby je tento mohl užívat, je přitom třeba hodnotit jako služební cestu a je lhostejno, zda se tímto současně dopraví do práce i zaměstnanci. Při posuzování souvisejících daňových povinností zaměstnavatele je však nutné posoudit nutnost garážování vozidel v domě zaměstnanců (s ohledem na případné srovnatelné možnosti garážování přímo v sídle firmy), výši nájemného za toto parkování či přiměřenost počtu a ceny jednotlivých vozidel s ohledem na zaměření činnosti zaměstnavatele apod.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31.05.2007, čj. 2 Afs 185/2006-49)

<< Zpět


                                 
                           


 

ezittegy20