Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

JudikaturaÚčinná lítost v trestním právu daňovém

Ústavní soud se zabýval otázkou účinné lítosti u trestného činu zkrácení daně a poplatku podle § 148 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Tento zákona stanoví pro typově obdobnou trestnou činnost - neodvedení daně a pojistného podle § 147 trestního zákona - speciální případ účinné lítosti, který prodlužuje lhůtu pro dobrovolné napravení trestaného pochybení až do počátku vyhlašování rozsudku soudu prvního stupně. Jde o ustanovení § 147a trestního zákona. Dosavadní judikatura Nejvyššího soudu se dále opakovaně vyjadřovala k dobrovolnosti nápravy škodlivého následku: Obava z možného trestního stíhání dobrovolnost nevylučuje, ta totiž nutně ve větší či menší míře vzniká již samotným spácháním trestného činu. Pachatelka v daném případě daň zaplatila ihned po ukončení daňové kontroly, tedy 9 měsíců před zahájením trestního stíhání. Na základě těchto poznatků, tedy podobnosti trestních jednání a dobrovolného napravení škodlivého následku, soud dovodil, že okamžité zaplacení doměřené daně včetně později vyměřeného penále, zaručuje pachatelce beztrestnost.

(Z nálezu Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 3093/08 z 28.7.2009)

<< Zpět


                                 
                           


 

ezittegy20