Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

JudikaturaFormální vs. faktické zahájení daňové kontroly

Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19. března 2009, spis. zn. 1 Afs 146/2008 vyplynulo, že za formální zahájení daňové kontroly je třeba považovat případ, kdy se správce daně při jejím zahájení omezil pouze na ověření předmětu činnosti daňového subjektu a míst jejího výkonu. Tyto skutečnosti jsou totiž správci daně známy v důsledku registrační povinnosti daňových subjektů. Vzhledem k tomu, že v daném případě žádné jiné úkony správce daně ze spisu nevyplynuly, nedošlo dle Nejvyššího správního soudu ve vztahu ke kontrolovanému zdaňovacímu období tímto formálním zahájením daňové kontroly k přerušení běhu prekluzivní lhůty.

<< Zpět

                                 
                           


 

ezittegy20