Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

JudikaturaReakce MF na rozhodnutí Ústavního soudu

Reakce Ministerstva financí ve věci omezení možnosti zahájení daňové kontroly na sebe nenechala dlouho čekat. Ministr financí Kalousek okamžitě napadnul rozhodnutí Ústavního soudu, které dle jeho vyjádření ochraňuje daňové delikventy a narušuje tak jeden z mála nástrojů udržujících daňovou disciplínu. Dle poskytnutých vyjádření se bude ministerstvo financí navzdory rozhodnutí Ústavního soudu snažit zachovat dosavadní postup v rámci daňových kontrol a pokračovat v namátkových daňových kontrolách jednotlivých subjektů. Snahou bude především zvrátit toto, pro daňovou správu, nepříznivé rozhodnutí.

<< Zpět

                                 
                           


 

ezittegy20