Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

JudikaturaPostup v souladu se správní praxí

K posouzení toho, zda jde o technické zhodnocení nebo opravu, je nutno vždy vycházet ze srovnání původního stavu hmotného majetku a jeho stavu po provedených zásazích. Dojde-li ke změně významných parametrů hmotného majetku, jde o technické zhodnocení. Pro bližší představu o tom, které parametry jsou významné, odkázal Nejvyšší správní soud na metodiku Ministerstva financí. Pokyny ministerstva nastavují postup finančních orgánů tak, aby byl pro daňové subjekty předvídatelný. Pokud tedy daňový subjekt postupuje v souladu s touto správní praxí, nemá být jeho postup zpochybňován ani v soudním řízení.

(Z rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Afs 53/2008 ze dne 9.10.2008)

<< Zpět


                                 
                           


 

ezittegy20