Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

JudikaturaUplatňování nákladů během daňové kontroly

Ve svém nedávném rozsudku spis. zn. 9 Afs 35/2008 ze dne 11. prosince 2008 potvrdil NSS svoje stanovisko, že je povinností správce daně při daňové kontrole přihlédnout ke veškerým položkám, které vyjdou najevo (ať již základ daně zvyšují či snižují) s výjimkou těch, u kterých zákon výslovně stanoví pro jejich následné uplatnění formu dodatečného daňového přiznání.

Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 9 Afs 50/2007 musí správce daně při daňové kontrole ve smyslu § 16 odst. 8 zákona o správě daní a poplatků přihlížet ke všem okolnostem, které byly při daňové kontrole zjištěny (např. k nákladům na opravu nesprávně kvalifikovaným jako technické zhodnocení). Je přitom nerozhodné, zda jde o okolnosti mající za následek zvýšení či naopak snížení daňové povinnosti a zda jsou tyto okolnosti zjištěny z podání, která vůči správci daně učiní daňový subjekt. Rozhodné je pouze to, zda se v průběhu daňového řízení ukáží jako pravdivé a zda jejich zohlednění v průběhu daňové kontroly není zákonem vyloučeno. Správce daně naopak není povinen v rámci daňové kontroly přihlížet k nákladům, pro jejichž dodatečné uplatnění stanoví zákon výlučně formu dodatečného daňového přiznání (např. daňová ztráta).

<< Zpět

                                 
                           


 

ezittegy20