Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

JudikaturaZahájení daňové kontroly

Správce daně musí při kontrole postupovat účelně a tak, aby ji ukončil v přiměřené lhůtě, tj. jednotlivé kroky po sobě musí následovat v přiměřených časových intervalech. Provádění kontroly nelze svévolně přerušit nebo odložit její pokračování. Pokud správce daně provedl první faktický úkon 10 měsíců po zahájení kontroly, je zjevné, že nepostupoval ve smyslu výše uvedeného a přestože z jeho jednání není patrné, že byl při sepsání protokolu o zahájení kontroly veden snahou o přerušení běhu lhůty, nelze toto formální zahájení daňové kontroly považovat za úkon přerušující běh prekluzivní lhůty.(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2006, čj. 8 Afs 7/2005-96)

<< Zpět


                                 
                           


 

ezittegy20